Προκειμένου να κάνετε χρήση των σελίδων και των προϊόντων του δικτυακού μας τόπου www.vrestondolofono.gr πρέπει να διαβάσετε με προσοχή τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών που ακολουθούν, ΠΡΙΝ από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των προϊόντων μας. Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να μην χρησιμοποιήσετε τις σελίδες και τα προϊόντα του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε άλλη περίπτωση συμπεραίνεται ότι τους αποδέχεσθε. Οι όροι χρήσης που ακολουθούν ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου και για οτιδήποτε γενικά ή/ και ειδικά, περιλαμβάνεται στις σελίδες του δικτυακού μας τόπου.
Το Βρες το Δολοφόνο μπορεί να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις οποιαδήποτε χρονική στιγμή και πρέπει να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές, κάθε φορά που χρησιμοποιείτε το δικτυακό μας τόπο. Εφόσον, δε, εξακολουθείτε να τον χρησιμοποιείτε, συμπεραίνεται ότι αποδέχεσθε τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλετε να μην κάνετε χρήση/ επίσκεψη του Δικτυακού μας τόπου.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Το σύνολο του περιεχομένου του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, εικόνων, βίντεο, λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, λογισμικών εφαρμογών παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας Βρες τον Δολοφόνο και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και των συναφών διεθνών συμβάσεων, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας μας.
Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οτιδήποτε άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του Βρες τον Δολοφόνο και αποτελεί κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης και ουδόλως έχει να κάνει με το δικό μας Δικτυακό τόπο.
Κατά τη διάρκεια του θεατρικού δείπνου απαγορεύεται η κατοχή και χρήση οπτικοακουστικών μέσων (φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες, mini discs και οποιουδήποτε άλλου μέσου εγγραφής εικόνας και ήχου) σύμφωνα με το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων. Το προσωπικό ασφαλείας αλλά και οι αντιπρόσωποι των καλλιτεχνών, διατηρούν το δικαίωμα κατάσχεσης των αντικειμένων και απομάκρυνσης των κατόχων από τον χώρο.
Μέρη του θεατρικού δείπνου θα μαγνητοσκοπούνται και θα βιντεοσκοπούνται. Τα μέλη του κοινού που θα εμφανίζονται σε αυτά δε θα έχουν καμία απαίτηση.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Απαγορεύεται αυστηρά η παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του Δικτυακού μας τόπου, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της μη εξουσιοδοτημένης πώλησης εισιτηρίων και/ή σεναρίων, μη εξουσιοδοτημένης σύνδεσης (link) με την ιστοσελίδα, μη εξουσιοδοτημένης αποθήκευσης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή διανομής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του του Δικτυακού τόπου καθώς και κατατεθειμένων σημάτων ή σημάτων υπηρεσιών του διαχειριστή. Τυχόν παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην εταιρεία.
Έγκυρα θεωρούνται μόνο τα εισιτήρια και οι υπηρεσίες που πωλούνται στα επίσημα σημεία πώλησης. Δεν επιτρέπεται η χρήση τους για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια του Βρες τον Δολοφόνο. Οποιαδήποτε μεταπώληση ή μεταβίβαση των υπηρεσιών μας με τον παραπάνω τρόπο μπορεί να θεωρηθεί άκυρη, θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην εταιρεία.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Το Βρες τον Δολοφόνο έχει ενσωματώσει τις πλέον σύγχρονες και καθιερωμένες εφαρμογές ασφαλείας που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών και τη διενέργεια χρηματικών συναλλαγών. Ειδικότερα οι τεχνολογίες που διέπουν το πληροφοριακό σύστημα της ιστοσελίδας μας περιλαμβάνουν:
1. Την τεχνολογία της Paypal για τη μεταφορά των χρημάτων σας ώστε να γνωρίζετε πως τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν αποθηκεύονται στη σελίδα μας.
2. Τη χρησιμοποίηση διατάξεων και εξειδικευμένων μηχανισμών ασφαλείας (Firewall), για την προστασία των αποθηκευμένων δεδομένων της ιστοσελίδας του Βρες το Δολοφόνο.
3. Τη χρησιμοποίηση τεχνολογιών αιχμής για την τεχνολογική αρτιότητα και διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας του Βρες το Δολοφόνο.
Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω του www.vrestondolofono.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

H υπηρεσία της online αγοράς εισιτηρίων δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε το προϊόν που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς εισιτηρίων από το www.vrestondolofono.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της εταιρείας Βρες τον Δολοφόνο. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς είναι συμπληρωματικοί των Όρων Χρήσης του Site. Κάθε εισιτήριο που αγοράζεται αποτελεί την άδεια για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου θεατρικού δείπνου και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΕΙΠΝΑ

Πριν την αγορά των εισιτηρίων σας βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό θεατρικό δείπνο και το σωστό αριθμό ατόμων.
Για καθε ακύρωση ή αλλαγή της κράτησής σας οφείλετε να αποστείλετε το σχετικό αίτημά σας το συντομότερο δυνατό στο info@vrestondolofono.gr ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 6943 770690 με την εταιρεία. Ωστόσο, το Βρες τον Δολοφόνο είναι υποχρεωμένο να σεβαστεί τις υποχρεώσεις του έναντι των συνεργατών του στη διοργάνωση των δείπνων (εστιατόρια, ηθοποιοί, κλπ) τους οποίους οφείλει να αποζημιώσει σε περίπτωση ακυρώσεων βάσει υφισταμένων συμφωνιών.

Για το σκοπό αυτό, το Βρες τον Δολοφόνο εφαρμόζει την ακόλουθη διαδικασία σε περιπτώσεις ακυρώσεως ή αλλαγής των εισιτηρίων για οποιονδήποτε λόγο:
– Ακύρωση ή αλλαγή του εισιτηρίου έως 7 μέρες πριν το θεατρικό δείπνο: Τα εισιτήρια δύνανται να μεταφερθούν σε άλλη ημερομηνία κατόπιν διαθεσιμότητας ή να γίνει ολική επιστροφή χρημάτων.
– Ακύρωση από 6 μέρες έως 4 μέρες πριν το θεατρικό δείπνο: τα εισιτήρια δεν επιδέχονται αλλαγή σε άλλη ημερομηνία και σας επιστρέφεται το 50% επί του συνολικού κόστους των προπληρωμένων εισιτηρίων.
– Ακύρωση από 3 μέρες έως και την ημέρα του θεατρικού δείπνου: τα εισιτήρια δεν επιδέχονται αλλαγή σε άλλη ημερομηνία, ούτε γίνεται επιστροφή χρημάτων των προπληρωμένων εισιτηρίων.

Τυχόν προμήθειες που πληρώνει ο θεατής σε τρίτο πάροχο για την αγορά των εισιτηρίων, δεν δύνανται να ζητηθούν από τη θεατρικη παραγωγή.

Σε περίπτωση αλλαγής των εισιτηρίων, η αλλαγή πραγματοποιείται εάν και εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα στη νέα ημερομηνία που ζητάτε. Εάν υπάρχει διαφορά στην τιμή, ενημερώνεστε εκ των προτέρων και, αν συμφωνείτε, υποχρεούστε να καταβάλλετε τη διαφορά.

Δεν καλύπτονται εισιτήρια που έχουν χαθεί, κλαπεί ή καταστραφεί.

ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΡΑΤΗΣΗΣ για ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

Η αποστολή της επιβεβαίωσης της παραγγελίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (confirmation e-mail) γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει εγγραφεί στην φόρμα επικοινωνίας/ διεύθυνσης. Εάν, η διεύθυνση είναι λανθασμένη ή προκύψουν τεχνικά προβλήματα από τη μεριά του χρήστη, το Βρες τον Δολοφόνο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για την μη αποστολή αυτών των e-mails.
Σε περίπτωση που δεν εμφανιστεί μήνυμα επιβεβαίωσης της κράτησης εισιτηρίων μέσω σελίδας επιβεβαίωσης, μετά την αποστολή των στοιχείων σας για την ολοκλήρωση της πληρωμής ή, εάν προκύψει μήνυμα λάθους ή διακοπή της υπηρεσίας κατά την αποστολή των στοιχείων σας, είναι δική σας ευθύνη η επικοινωνία με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του Βρες τον Δολοφόνο προκειμένου να πληροφορηθείτε για το αν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή σας ή όχι. Το Βρες το Δολοφόνο δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για χρηματική ή άλλη απώλειά σας σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν λάβετε επιβεβαίωση της κράτησής σας και της πληρωμής σας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ

Κατά την άφιξή σας στον χώρο όπου προβάλλεται το θεατρικό δείπνο θα πρέπει να έχετε μαζί σας τον κωδικό αγοράς ο οποίος σας έχει σταλεί με την επιβεβαίωση της κράτησης ή το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο εκτυπωμένο. Η είσοδος στο θεατρικό δείπνο γίνεται αυστηρά κατά την ώρα που αναγράφεται στο εισιτήριο και για την οποία ενημερώνεστε κατά την κράτηση των θέσεων.
Η είσοδος μετά την έναρξη της παράστασης επιτρέπεται μόνο στο διάλειμμα. Οι κάτοχοι των εισιτηρίων φέρουν την ευθύνη για την έγκαιρη προσέλευσή τους στον χώρο του θεατρικού δείπνου.

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΔΕΙΠΝΑ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ Ή ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Ενδέχεται κάποια θεατρικά δείπνα να ακυρωθούν ή να αναβληθούν για λόγους ανωτέρας βίας, απεργίας, κυβερνητικών απαγορεύσεων, κλπ.. Σε αυτή την περίπτωση το Βρες τον Δολοφόνο θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πληροφορήσει για την διαδικασία επιστροφής χρημάτων ή την επανέκδοση των εισιτηρίων σας για εναλλακτικό θεατρικό δείπνο.
Εάν δικαιούστε επιστροφή χρημάτων, αυτή θα αφορά το ακριβές ποσό που καταβάλλατε κατά την πραγματοποίηση της κράτησης και με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η καταβολή τους για την κράτηση των εισιτηρίων.  Σε αυτή την περίπτωση, το Βρες τον Δολοφόνο θα πιστώσει την πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιήσατε για να πραγματοποιήσετε την αγορά των εισιτηρίων. Ο κάτοχος του εισιτηρίου δεν δικαιούται να το παρουσιάσει για την επιστροφή των χρημάτων σε μετρητά. Τυχόν προμήθειες που πληρώνει ο θεατής σε τρίτο πάροχο για την αγορά των εισιτηρίων, δεν επιστρέφονται από τη θεατρικη παραγωγή.

ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ

H υπηρεσία της online αγοράς σεναρίων δημιουργήθηκε για να εξυπηρετηθείτε άμεσα και αποτελεσματικά, ώστε να απολαύσετε το προϊόν που επιθυμείτε. Οι παρακάτω όροι έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη διαδικασία αγοράς σεναρίων από το www.vrestondolofono.gr, τις υποχρεώσεις σας αλλά και τα δικαιώματά σας έναντι της εταιρείας Βρες τον Δολοφόνο. Αν έχετε κάποια απορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Οι Όροι Αγοράς είναι συμπληρωματικοί των Όρων Χρήσης του Site. Κάθε σενάριο που αγοράζετε αποτελεί την άδεια για την χρήση του συγκεκριμένου σεναρίου μόνο για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και υπόκειται στους επιπλέον όρους που τυχόν αναγράφονται σε αυτό.
Σε περίπτωση εμπορικής πρόθεσης ή άλλης εκμετάλλευσης του σεναρίου που αγοράζετε, οφείλετε να καταβάλετε στην εταιρεία Βρες τον Δολοφόνο εφάπαξ ποσό 100 (εκατό) ευρώ πλέον ΦΠΑ για την άδεια χρήσης, το οποίο σας παρέχει τη δυνατότητα απεριόριστης εκμετάλλευσης του σεναρίου. Για κάθε σενάριο που αγοράζετε με πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης απαιτείται ξεχωριστή άδεια χρήσης. Τυχόν παράνομη και/ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα ερευνηθεί και θα ακολουθηθούν όλα τα ενδικα μέσα διαθέσιμα στην εταιρεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΩΝ & ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Πριν την αγορά σεναρίου, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σωστό σενάριο και το σωστό αριθμό ατόμων. Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής σας δεν είναι δυνατή η επιστροφή χρημάτων ή η αλλαγή του σεναρίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για τα Προϊόντα και τις Υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του Site γίνεται μέσω paypal, μέσω VIVA και συνεργατών (πιστωτική κάρτα) για τα θεατρικά εισιτήρια και με τραπεζική μεταφορά χρημάτων στις εξής τράπεζες:
Alpha Bank: GR87 0140 3620 3620 0210 1046 459
EuroBank: GR780 26022 00000 980200 578081//0026 0220 98 0200578081
Εθνική: GR840110 65000000 650600 49627
Όνομα Δικαιούχου: Φιλιώ Κ. Λαζανά

Η χρέωση της κάρτας γίνεται με την κράτηση των εισιτηρίων και/ή την αγορά των προϊόντων και την ολοκλήρωση της συναλλαγής μέσω διαδικτύου.
Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων πιστωτικής κάρτας, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της πιστωτικής κάρτας. Το Βρες τον Δολοφόνο δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών. Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή του χρήστη για δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στο αντίτιμο των προϊόντων προς αγορά. Η υπηρεσία που παρέχεται με το παρόν αφορά στην αγορά εισιτηρίων και προϊόντων μέσω πιστωτικής κάρτας και όχι απλή κράτηση.


Σε περίπτωση αδυναμίας χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, η παραγγελία ακυρώνεται αυτομάτως. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προειδοποίηση.

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΕΩΣΗ

Σε περίπτωση που το ποσό που πληρώσατε για ένα εισιτήριο ή ένα προϊόν μας είναι προφανώς λανθασμένο και ασχέτως του λόγου για τον οποίο έγινε αυτό (λάθος εισαγωγή στοιχείων από εσάς ή από λάθος πληροφόρηση που είχατε ή από πρόσκαιρο λάθος στο λογισμικό του www.vrestondolofono.gr) τότε το Βρες τον Δολοφόνο θα έχει το δικαίωμα να ακυρώσει τη συναλλαγή σας και να σας επιστρέψει την αξία αυτής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ του www.vrestondolofono.gr και των χρηστών του site πραγματοποιείται έγκυρα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε γνωστοποιήσει στο www.vrestondolofono.gr για το σκοπό αυτό.


Οφείλετε να γνωστοποιείτε στο www.vrestondolofono.gr τα αληθή σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της οποίας είσαστε ο νόμιμος χρήστης
Μπορείτε να επικοινωνείτε με το www.vrestondolofono.gr ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@vrestondolofono.gr ή τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό 6943770690.


Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας σας με τους Τρίτους Παρόχους ορίζεται από τους Τρίτους Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.


Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/ αγαθού ή/και σε αποκλεισμό σας από την χρήση του site ή/και των υπηρεσιών του www.vrestondolofono.gr ή/και των Τρίτων Παρόχων και παράλληλη ευθύνη σας για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το Βρες το Δολοφόνο καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Site να διακρίνονται από πληρότητα και ορθότητα, χωρίς όμως να παρέχει σχετικές εγγυήσεις. Σε καμία περίπτωση, δεν φέρει ευθύνη ως προς ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του συστήματος, ούτε εγγυάται την αδιάλειπτη, με ακρίβεια και χωρίς λάθη παροχή της Ιστοσελίδας.
Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το πρόγραμμα που δημοσιεύεται στο Site μπορεί να τροποποιηθεί για λόγους ανεξάρτητους από το Βρες τον Δολοφόνο, όπως για παράδειγμα ασθένεια ή αδυναμία καλλιτεχνών. Σε καμία περίπτωση το Βρες τον Δολοφόνο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης κατά την επίσκεψή του στο Site ή/και τη χρήση των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής ή/και την πρόσκαιρη αδυναμία χρήσης αυτών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η εταιρεία Βρες τον Δολοφόνο αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχει συμμορφωθεί πλήρως προς τις υποχρεώσεις της ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 13 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ 2016/679 (ΓΚΠΔ ή GDPR), αλλά και την εκάστοτε ισχύουσα σχετική ελληνική νομοθεσία, σας ενημερώνει εν σχέσει με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, συλλέγει και επεξεργάζεται η εταιρεία και τα υποκαταστήματά της, τη νομική βάση για την επεξεργασία τους, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί και τα προστατεύει, τις δυνατότητες και τα δικαιώματα που έχετε με βάση το πιο πάνω νομικό πλαίσιο.

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει ή ενδιαφέρεται να λάβει υπηρεσίες από την εταιρεία μας, καθώς και τους απασχολούμενος η τους ενδιαφερόμενους ν’ απασχοληθούν σ’ αυτήν ακριβή και εμπεριστατωμένη σχετική πληροφόρηση, ενδέχεται να τροποποιείται κατά διαστήματα οποτεδήποτε προκειμένου να είναι πάντοτε ενημερωμένη και σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Παρακαλείσθε να επισκέπτεσθε τακτικά την ιστοσελίδα μας www.vrestondolofono.gr προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. Επίσης θα είναι διαθέσιμη και στα σημεία υποδοχής των εγκαταστάσεών μας.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε;

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε δηλαδή το Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική Διεύθυνση, Ταχ. Κώδικας, Νομός, Πόλη, Περιοχή, Χώρα, Σταθερό Τηλέφωνο και την Ηλεκτρονική σας Διεύθυνση (email address), ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, τα επεξεργαζόμαστε μόνο όταν έχουμε νόμιμο λόγο να το κάνουμε.

Ποιοι είναι οι νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων;

Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων συνιστούν:

(α) η παροχή των υπηρεσιών που μας αναθέτετε και επιθυμείτε να λάβετε από εμάς, όπως για παράδειγμα η αγορά προϊόντων και κατά συνέπεια η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων στο πλαίσιο αυτό

(β) η συμμόρφωση με υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόμο, όπως κανονιστική συμμόρφωση για φορολογικούς σκοπούς

(γ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερώσεις για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές κλπ. η εταιρεία μας ή και τρίτες συνεργαζόμενες εταιρίες, οι οποίες επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με το ισχύον κάθε φορά πλαίσιο

ΔΗΛΩΣΗ

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@vrestondolofono.gr.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.